Personuppgifter

Med personuppgifter förstås all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en viss person. Det kan t.ex. vara namn, personnummer, telefonnummer, adress, foton, hälsotillstånd, registeringsnummer till en privatbil o.s.v. Hantering av personuppgifter följer dataskyddsförordningen (GDPR). 

Cookies

Vi använder cookies för att ge användaren en bättre upplevelse.

 

Upphovsrättslagen

Upphovsrättslagen anger hur du får använda material som någon annan skapat. Lagen skyddar såväl texter, bilder, fotografier, musik, film som datorprogram. Det är den eller de personer som är upphovsrättsinnehavare till ett verk som bestämmer hur det får användas.

Den svenska Upphovsrättslagen (SFS 1960:729) ger alla upphovspersoner, oavsett nationalitet, samma skydd. Om du vill använda något som någon annan skapat är du skyldig att ta reda på hur verket är skyddat.

På denna plattform har du två möjligheter att sprida ditt material.

Alternativ 1

Du använder Creative Commons-licens när du vill ge andra människor rätten att dela, använda och bygga vidare på ett verk som du har skapat. Den som använder ditt material uppger att det är du som är upphovsman. Du anger din Creative Commons-licens på ditt material/kopieringsunderlag. Licensen heter: CC =Creative Commons erkännande.

Creative Commons erkännande-licens - vad innebär den?

Licensen Creative Commons erkännande, en CC-licens innebär att du, som upphovsman, tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, även i kommersiella sammanhang. De som använder dina Creative Commons licensierade verk ska uppge att det är du som är upphovsman, när de använder, bearbetar eller sprider ditt verk.

http://www.creativecommons.se/om-cc/licenserna/

Alternativ 2

Om ditt material är upphovsrättsligt skyddat, uppger du källhänvisning till dig själv och ev förlag när du sprider det på plattformen. I detta fall är användaren skyldig att på varje kopia av materialet låta den ursprungliga källhänvisningen finnas med. Materialet/ kopieringsunderlaget får inte göras om, modifieras, byggas vidare på eller avbildas på ”liknande” sätt. Du anger källhänvisningen på ditt material/kopieringsunderlag.

Upphovsrättskydd - vad innebär det?

För att ett alster ska erhålla upphovsrättsligt skydd talar vi inom svensk upphovsrätt om att det måste uppnå verkshöjd. Alstret måste då uppvisa viss originalitet, individualitet och självständighet. Det innebär att verket ska vara resultat av en intellektuell skapande verksamhet som har sådan individuell särprägel att två personer, oberoende av varandra, rimligen inte skulle kunna prestera exakt samma resultat.

https://www.svenskatecknare.se/tecknaren/2018/06/19/fraga-juristen-vad-betyder- verkshojd/

https://www.prv.se/sv/upphovsratt/